Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


krypto-kvabbologi

Krypto-kvabbologi

Den kvabbologiske ækvivalent til til krypto-zoologi.

De to discipliner ligner hinanden derved, at de begge beskæftiger sig med mytologiske eller uddøde dyr, der antages at eksistere, selvom der ikke findes pålidelige beviser for deres eksistens.Og begge argumenterer for, at man skal være mere åben overfor lokale rygter og myter om mystiske dyr, da der sagtens kan være noget om snakken.

Herefter skilles vejene, idet kryptozoologerne beskylder krypto-kvabbologerne for semi-videnskab eller psedovidenskab i deres fænomenologi: enten bruger krypto-kvabbologerne ikke de gængse videnskabelige standarder for beskrivelse; eller også gør de, men i så fald sker det i en art kode, som ikke umiddelbart lader sig decifrere.

Der er et helt afsnit i Kvabbes Bog om kryptokvabblogi 1), hvor der er beskrivelseraf den monosnudede jackfisk, skykvabben, kvab-toppen, kvabbagmit, pedal-tudsen og hivearms-krabbe. Der holdes også med jævne mellemrum Krypto-kvabbologiske konferencer - se program fra den seneste konference

Den kendte danske kryptokvabbolog Hans Gren har holdt en del foredrag om netop hivearmskrabber i de indre danske farvande. Måske derfor har visse kryptozoolger anerkendt netop hivearmskrabben 2) (kildeangivelse mangler)

Billed tv. : Hivearms-krabbe. Fra KvabbesBog , 1. udg. side 55

Af udenlandske kryptokvabbologoer bør især fremhæves:

Agammemnon Hinterhühl, manden bag filmen „Die Quappen und ihre Geräusche“

Filosoffen Yaska Gi Daiskaya (Dybt Mongoli) , som har skrevet „Kryptokvabbologi versus østerlandsk mystik“ (Ved at blive oversat til Kvab af professorerne Ib Børge og Herbert von Hörenschade)

Ericha de B'Dekken: pioner indenfor den flamske kryptokvab-forskning. Har udgivet bogen: „Mellem ålejern, kvabber og bondeanger. Krypto-Kvabbologien i et vadested“

1)
Kvabbes Bog, 1. udgave, 3. del, side 41 ff.
2)
Den danske kryptozoolog, Lars Thomas nægtede dog at komme ind på denne art ved sit foredrag på Zoologisk Museum marts 2013
krypto-kvabbologi.txt · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 af 127.0.0.1