Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


referat_k_i_19_september_2014

2014 - 19. september: Referat fra Kvabbologisk Institut / Koordineringsudvalget

Tilstede var Jacques Le Cable JLC,Herbert von Hörenschade HVHog Tour de Quab TDQ. JLC,HVH,TDQ

1) Fremadrettet vil referat af møderne i KI's Koordineringsudvalg være offentligt tilgængeligt.De enkelte referater vil forinden skulle godkendes af mødedeltagerne.

2) TDQ fremlagde forslag om oprettelse af brugerbetaling/kontingent/medlemsafgift. Beløbet vil være på 20.-Dkr og skal indbetales hver måned.

Midlerne vil indgå som supplement til instituttets slunkne kasse og udgøre en pulje,hvortil der kan ansøges om støtte til egnede projekter.

Midlerne fordeles af et enigt Koordineringsudvalg. De enkelte koordineringsudvalgsmedlemmer har vetoret,hvad angår fordeling af midlerne. Koordineringsudvalget vedtog forslaget enstemmigt.

3) KI's nye post adresse er:

Kvabbologisk Institut Gothersgade 171 kld.tv 1123 København K

4) JLC fremviste sin nyindkøbte Kinky Kentaur kittel for et noget skeptisk udvalg, som dog lykønskede deres opstemte kollega.

5) Uden for dagsorden opstod der en livlig debat,da HVH insisterede på ,at udvalget skulle starte på at belyse den mystik, der omgiver den berygtede Larsen-skikkelse.HVH synspunkt var, at da der verserer rygter og myter i hobetal om Larsen,så er det overordentligt vigtigt at få klarlagt fakta,så at Koordineringsudvalget kan afgøre,om Larsen udgør en fare for KI eller ej.

HVH udtrykte sin protest mod KI's mangel på interesse og handlekraft, hvad angår Larsen. TDQ manede til forståelse for tendensen til at undgå at adressere Larsen-spørgsmålet og bad de øvrige mødedeltagere erindre,at der indtil for ganske nyligt har hersket et tabu vedr. Larsen. Der er en forståelig modvilje,mente TDQ.

JLC påpegede, at i Le Cable-slægten, som kan føres adskillige århundrede tilbage, fortælles der om en tilbagevendende tilstedeværelse af Larsen-skikkelsen: der synes at krydse spor med Le Cable-familien på skæbnesvanger vis. JLC skulle til at fortsætte ,da han pludselig blev tavs og fjern i blikket. JLC rejste sig og fandt et brev frem, som han så læste op for et måbende udvalg.

Brevet var skrevet i 1978,adresseret til Henri De Quab(TDQ's bror), undertegnet TDQ og omhandlede et af TDQ's møder med Larsen i København. Dette har TDQ aldrig nævnt i al sin tid på KI

Efterfølgende påstod TDQ, at han i n g e n s o m h e l s t erindring har af brevet og dets indhold. TDQ foreslog dog ,at siden to af Koordineringsudvalgets medlemmer har adgang til ny viden om Larsen,så må det undersøges.

Et enigt Koordineringsudvalg besluttede derfor at koncentrere forskningen af Larsen-skikkelsen ved at undersøge forbindelsen mellem Le Cable-familien og Larsen,samt at hurtigst muligt at lade TDQ gennemgå intenst primalkvabbeterapi hos „Dr.“ Janov Leary på KI's lukkede afdeling for på så vis at kunne få adgang til professorens muligt fortrængte minder.

6) Verificeringsafdelingen meddeler,at der arbejdes på højtryk med at rekvirere det fornødne til færdiggørelsen af efterårets store projekt.

7) Vandkogeren fungerer tilfredsstillende.

referat_k_i_19_september_2014.txt · Sidst ændret: 2016/10/11 14:58 (ekstern redigering)