Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


aaoe

AAOE

Meningerne er delte: er det et regelsæt, er det magisk formel til påkaldelse, er det et partitur? Der tales jo om musikere. Eller er det bare noget fordrukkent sludder?

Det mest sandsynlige er nok, at den er brugt i.f.m. Kvabbe-manifestationer og/eller Kvebbens påkaldelser. Hvem eller hvad Jokeren (se nedenfor) skal symbolisere er uklart. Et „hvidt ark“ kan symbolisere både alt/alle og ingen/intet. Måske begge dele.

Da AAOE ver. 2 er svær at tidsfæste er det ikke muligt nøjagtigt at specifere, hvilken slags ark, der er atle om.

Det falder imidlertid uden for herværende wikis format at beskrive alle tilgange og tolkninger, men nedenfor er AAOE ver. 2, som er den mest kendte.

Om den er fuldstændig vides ikke. Der er fundet en version 1 (kildeangivelse mangler) jfr. formuleringen „for at opnå den gamle…“,som optræder flere gange; og Jokeren „introduceres“, hvilket styrker formodningen for at denne entitet ikke altid har været præsent i AAOE. Der er endnu ikke fundet versioner efter nummer 2.

AAOE ver. 2

  1. Start 1 + fast tid(alle starter med regel 1)
  2. Start Forskudt + fast tid(musiker 1 starter ved 1 - musiker 2 starter ved 2 - musiker 3 starter ved 3)
  3. Start 1 + Fri Tid
  4. Start Forskudt + Fri Tid

Desuden introduceres Jokeren - det er et hvidt ark. Dette bruges til at angive at man har en speciel status.

Hvis man ikke har fået personlige regler, eller jokeren, spiller man de fælles regler.

Hvis man får jokeren må man selv bestemme hvor man vil starte (det behøver ikke at være regel 1 ved afspilning 1. Og hvis det er forskudt behøver det ikke at være reglen ud for musikeren).

Hvis man får personlige regler, er det lissom når man får jokeren - man får speciel status. Man skal spille både de fælles regler de personlige regler, men man bestemmer selv hvad man vil begynde med. Man skal skifte regel i overensstemmelse med afspilnings-måden - dvs. ved 1. og 2. skifter man samtidig med de andre og ved 3. og 4. skifter man når man vil.

Når man er igang med afspilning er det ham, der har hængt regler op, der er Kvabben - dvs en slags dirigent. Han bestemmer hvornår man skifter regel (ved 1. og 2.) osv.

Eksempler:

For at opnå den gamle „3. Forskudt + uens antal“: afspilning 2 + een (eller 2) musiker får de(n) ekstra regel(er)

For at opnå den gamle „4. 2 + 1“: afspilning 1 + een musiker får joker (han skal stadig spille synkront, men kan selv vælge hvor han vil starte)

For at opnå den gamle „4. 2 + 1 med ekstra regel(er)“: afspilning 1 + een får de(n) ekstra regel(er)

For at opnå den gamle „5. uafhængigt“: Der hænges ingen regler op. Alle får udleveret sine regler personligt. Modtager man en joker, betyder det at man selv kan vælge sine regler. Er afspilnings måden 1. Synkront skifter man sammen, er den 3. fri tid må man skifte regel når man har lyst.

aaoe.txt · Sidst ændret: 2023/09/25 21:24 af kvabbe