Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


kvebben

Kvebben

En art druide/shaman, der forestår ritualer o.lign. for at komme i kontakt med Den store Kvabbe. Måske helt eller delvis v.h.a anvisningerne i AAOE.

Ordet „kvebbe“ betyder „formidleren“, men samtidigt betyder „kvebbe“ også „give“. „Kvebben“ er fordansket bestemt form, ental, hankøn, da endelsen -n ikke kendes i Kvab.

Der er (en vis) enighed om, at han er den spirituelle pendant til Ebben, som er er krigeren, hvis foretrukne våben er malertape (sic) „Ebben opdrog sin rulle og tapede den fæle til.“ kildeangivelse mangler

Kvebben er det mest kendte kvabbe-mytologiske væsen.

Kvebben færdes ofte i kældre, ligesom Vaskekonen og Viseværten - uden at der til dato er påvist en direkte forbindelse mellem disse,

Kvebben er det hidtil eneste kvabbe-mytologiske væsen, der er blevet tydeligt fanget på film [kildeangivelse mangler] og billeder, og selvom forskerne stadig diskuterer disse film og billeders ægthed, bidrager disse sammen med de mange personer, der påstår at have mødt Kvebben, til at Kvebben idag af de fleste anses for at eksistere i virkeligheden.

Det skal dog tilføjes at flertallet af observationer af Kvebben har været under Kvabbe-orkesterets manifestationer. Nogle mener at disse Kvebber blot er et af orkesterets medlemmer, der har klædt sig ud som Kvebben.

Kvebben beskrives som en mørkklædt skikkelse. Hovedet er sort og uden ører eller mund, men i panden er der 2 hvide kugler. De fleste beskriver disse kugler som Kvebbens øjne, mens enkelte hævder at det er visernes sten.

Det har været fremme at Kvebben måske er en genganger af den berygtede Ethiopiske shaman, Ecac Bakkeveen. Enkelte har endda fremsat den påstand, at det er selveste Ecac Bakkeveen, der ved hjælp af sonisk alkymi er kommet i besiddelse af visernes sten og hermed har opnået evigt liv!

Materialet om Kvebben er sparsomt og for det meste af ældre dato, selv der er ubekræftede forlydender om, at der selv den dag i dag udnævnes nye inkarnationer af Kvebben. Her er et par nyere billeder (klik for større format):

Fig. 1 : Kvebben manifesterer sig til in love-in San Fransisco 1967

Fig. 2 : Kvebben. Ukendt sted - årstal ud fra filmen at dømme: ca. 1980

Fig 3: P.t. eneste kendte Kvebbe-påkaldelses tekst.
Originalen er fra midten af 1500-tallet, men kan meget vel være nedskrivning af meget ældre, mundtlig kilde.

Fig. 4: Kvebben fra Stengade-tarot'en, som bl.a. omtales i Kvabbe gennem Kilderne

kvebben.txt · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 af 127.0.0.1