Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


j._m._c._v._tour_du_quab

Professor J. M. C. V. Tour du Quab

Jean Marie Claude Vebbe Tour de Quab. J. M. C. V. Tour de Quab.
Mest kendt som Tour de Quab.
Candidatus Veritas Juris Magister

Valgsprog „Jamais Meurt Kvabbe Victorieux“

Født 4/4,1951 i Grenoble

Fransk sandhedsforsker og snorefysiker
Leder af Kvabbologisk Instituts Verificering Afdeling, samt Afdeling for Anvendt Snorefysik.
Efterkommer af sin navnebror, opfinder af Tour-snoren, Tour de Quab.

Volontør på Sydney morgentabloidavisen The Daily Telegraph i Australien, 1972.
Ansat i „Büro für Urheberrechte“ (Kontoret for ophavsret) i Halle i DDR, 1973.
The Universal Temple of Tinseltown: Grundig indføring i læren om Den pneumatiske Hollywoodalla, 1974.
Præfekt Congregazione per la Dottrina della Fede Cardinal Franjo Šeper 1975.

Deltog med Jaques Le Cable (d.Y) i den første københavnerekspedition i 1978, hvorefter han bosatte sig i København.

Medstifter af Kvabbologisk Institut i 1988.

Fra Tour de Quabs digtsamling, "Fleurs de Heurs":

Théorie de corde à linge
Il était une fois une petite corde mouillée qui aimerait serait sèche et fine.
Le petit cordon est allé au pompier pour obtenir un peu de feu pour le soi essuyez avec.
Le pompier a déclaré: „Je fais, votre corde!“
„Oh, je vous remercie cher pompier“
Donc éclairé feu de pompier dans la chaîne et voilà! ainsi était sec et bon.
Parce que, comme chacun sait est une corde à linge sèche partout d'avoir.

Som i dansk oversættelse lyder:

Streng teori tørretumbler
Der var engang en lille våd reb ville være tørt og fint.
Den lille ledning gik til brandmand at få lidt ild til sig selv tørres af med.
Den brandmand sagde: „Jeg er dit reb!“
„Åh, tak kære brandmand“
Så brandmand brand tændt i strengen og voila! godt var tør og god.
Fordi, som alle ved er en tør tørresnor overalt at have.

Professor Tour i felten med en af de berømte Tour-snore.

j._m._c._v._tour_du_quab.txt · Sidst ændret: 2023/09/25 20:56 af kvabbe