Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


jaques_le_cable_d_y

Jaques Le Cable XX (den yngre)

Født 22.09.1938

Efterkommer af Jaques Le Cable IX (den ældre). Jaques Le Cable XX har beskrevet linien af Jaques Le Cabler i bogen „JLC - slægtslinie for Jaques Le Cable“. Bogen kan læses online her

Jaques Le Cable voksede op i Strasbourg under og lige efter 2. verdenskrig. Han uddannede sig til bibliotekar og arbejdede en årrække på hovedbiblioteket i Strasbourg. I 1974 tog hans liv en afgørende vending.

Slottet Chateau Quab havde i flere generationer været i hænderne på en anden gren af Cable-familen, fordi Jaques Le Cable (den ældre) overlod godset til sin søster Jaqueline, for at hellige sig de kvabbologiske studier. Mange af de følgende ejere af godset viste sig imidlertid dårligt egnede til at lede driften. Især op igennem 1900-tallet forfaldt slottet i uhyggelig grad. Den sidste greve, Antoine Duran, efterlod sig ingen arvinger og godset virkede da også i en så afskrækkende forfatning, at eventuelle købere bestemt ikke stod i kø. Efter at juristerne havde studeret godsets historie og familiens stamtræ, fandt man frem til, at den eneste retmæssige arving var Jaques Cable, der således pludselig fandt sig selv som godsejer.

Heldigvis lykkedes det Jaques ved at ansætte kyndige personer til at tage sig af godsets drift at få bragt godset på fode igen. I stedet for cognac, der traditionelt havde været Chateau Quab's varemærke, startede Cable en produktion af hvidvin, der snart blev en succes.

Oppe på loftet på Chateau Quab fandt Jaques en dag en gammel kiste. Kisten viste sig at indeholde Jaques Le Cable (den ældre)'s kvabbologiske dokumenter fra 1700-tallet. Da Jaques var bibliotekar, forstod han ret hurtigt, at der var tale om et helt unikt og vigtigt fund. I de følgende år studerede han Jaques Le Cable (den ældres)'s værk med stigende interresse. Han startede i 1976 Det første Kvabbologiske selskab (Le Première Entreprise de Quabh), der bestod af forskere fra flere fagområder. i 1978 havde foreningen skaffet forskermidler til at drage til København. Denne første ekspedition havde 2 formål. Dels ville man opmåle og studere området omkring Stengade, dels skulle man opsøge en mystisk person, der havde kontaktet selskabet i Frankrig med nogle meget interessante oplysninger og indgående beskrivelser af et underjordisk rum, hvor Kvabben stadig blev dyrket. Personen kaldte sig i brevene for mr. Kwabley.

Ekspeditionen blev meget vellykket, og der blev gjort flere epokegørende fund. Angående den mystiske mr. Kwabley mener man, at han var medlem af en Københavnsk Kvabbekult, der eksepsionelt havde overlevet flere hundrede års forfølgelser. Men mr. Kwableys person er omgæret med mystik. Hvis selskabet nogensinde mødte mr. Kwabley, er dette blevet holdt hemmeligt. Men det er bemærkelsesværdigt, at nogle af ekspeditionsmedlemmerne døde inden for de næste 2 år. Dem der ikke døde ændrede sig efterfølgende på mange måder, og blev altid meget afvisende over for spørgsmål, der drejede sig om en nulevende Kvabbekult. De to ekspeditionsmedlemmer Jaques Le Cable og J. M. C. V. Tour du Quab blev så begejstrede for København, at de slog sig ned permanent. Jaques Le Cable og J. M. C. V. Tour du Quab var i København med til at stifte Kvabbologisk Institut i 1988 og dermed bane vejen for den moderne kvabbologi.

I 1980 blev Jaques Le Cable gift med Charlotte Kwabobsen, datter af skibsreder og ølbrygger Ingvar Kwabobsen fra Ystad. De boede i en årrække på Blågårds Plads - ganske tæt ved det famøse Stengade-område.

I løbet af 90'erne etablerede Jaques Le Cable et Kvabbe-museum på Chateau Quab. Museet anses idag for at indehave den fineste samling af Kvabbologiske genstande udenfor Danmark. Samlingen indeholder således bl.a. Jaques Le Cables original-manuskript til førsteudgaven af Kvabbes Bog (Le livre de Quabbes), enkelte oprindelige og yderst velbevarede Kvabbe-dokumenter, de fantastisk nøjagtige kort over Stengade-området, der kom ud af opmålingerne på den første ekspedition i 1978, 3 rigt ornamenterede rituelle feje-koste og ikke mindst en bog, som man mener indeholder en komplet liste over avantgarde-trioer i 1700-tallets Europa.

Jaques Le Cable var leder af Kvabbologisk Audio Research Center ind til han i juni 2017 gik på pension, og blev afløst af Ebbe Bak.

Videnskabelige artikler og dokumenter af Jaques Le Cable:

kvabbologisk_nyhedsbrev_aug_2013.pdf

artikel_om_tapestrimlerne.pdf

analyse_af_bbks_hoveddel.pdf

bbk-nummereringen.pdf

jaques_le_cable_d_y.txt · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 af 127.0.0.1