Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


kvabbologisk_guldalder

Kvabbologisk Guldalder

fra 1860'erne til 1906

Umiddelbart efter at den nationale, danske guldalder er ved at klinge ud, opstår den Kvabbologiske ditto.

I mange år lå Kvabbologisk Institut i Klerkegade i København, hvor det levede et forholdsvis stille liv fra omkring år 1700. Man studerer Kvabbelitternes hellige skrifter mv, og de dengang friske skrifter fra 1. generations kvabbologerne (1600-tallet), nu kaldet illuminations-skrifter.

I 1743 stiftes den første frimurerloge i Danmark (St. Martin) og året efter bliver kongen, Frederik V, frimurer. Han vil hellere kaste penge efter frimureriet end kvabbologerne, så fra da af er der ufred og rivalisering mellem de to grupperinger.

Men med Christian IX [1863-1906] sker der er en brat omvæltning: Kongen er indædt modstander af frimurerordnen,som han ser som noget udansk tøjeri. Dermed indledes over 40 frugtbare år, hvor Kvabbologisk Institut har til huse i Klerkegade. Se billede nedenfor:

Her forskes i kvabbelitterne, proto-kvabbologerne og Illuminerede Skrifter. Efter nederlaget i 1864 blomstrer nationalromantikken - og „da vi ikke kan erobre, må vi forske“

Kvabbekulten ses som unikt dansk fænomen, der skal booste den nationale selvfølelse: „Hvad udad tabes, må indad kvabbes!“ som der stod over Institutforvalterens dør. Og pengene flyder til instituttet i en lind strøm.

Desværre får den kvabbologiske guldalder en brat ende, da Frederik VIII [1906-1912] kommer til magten. Han tordner (i det stille) mod Kvabbologi og får således ryddet Instituttet i Klerkegade kort efter sin kroning. Men instituttet har på daværende tidspunkt eksisteret i små 50 år, så der er en klar formodning for, at der er mere materiale end, hvad Frederik VIII kan nå at få destrueret.

I sagens natur er kilderne sparsomme, så det er endnu ikke klart, hvem der var i Klerkegade omkring år 1900 og hvor de forsvandt hen efter 1906. Vi er dog i besiddelse af en - muligvis ufuldstændig - kopi af Institut til Kvabbologiske Studiers formålsbeskrivelse. Den er uddateret, men må være før 1910, da der i dennes Punkt 10.5 står, at næste revision vil ske 1910. Se dokumentet i pdf-format Umiddelbart efter anføres, at „Den reviderede Aarsrapport med tilhørende Beretning fremsendes inden udgangen af februar Maaned i 1986“, hvilket passer korrekt med Halleys Komets bane., men ikke siger noget om dokumentets alder.

fra 1906 til 1970'erne

- henligger Kvabbologien (nok en gang) i nat & tåge. Der er således uhyre få dokumenter fra denne periode. I skrivende stund har vi for det første en faksimile af et spritduplikeret Kapitel VII til en lov mod forbud af Kvabbe. Loven er aldrig fremsat og årstallet er uvist, men må i hvert fald være efter 1923, hvor spritduplikatoren som bekendt blev opfundet. For det andet har vi Et hyldestdigt til K.I. Dokumentet er hverken dateret eller signeret, men da navneord er med stort og å skrives „aa“, må det være fra før Retskrivningsreformen af 1948.1) Den gotisk-lignende skrifttype viser, at dokumentet er tættere på 1906 end 1970. Det kunne være en lejlighedssang til et jubilæum, men i så fald ved vi p.t. ikke hvilket.

nyere tid

1. juli 2016 er der en påsat brand i huset i Klerkegade. Den officielle forklaring er, at gerningsmanden var psykisk syg. Men det kan meget vel være den klassiske „Lone Nut“-forklaring, der i virkeligheden skal dække over et attentat for at fjerne evt. tilbageblevne spor af Kvabbologi.

Kvabbologisk Insitut kan nu besøges på deres hjemmeside kvabbologiskinstitut.dk

På nedenstående kort kan man se Kvabbologisk Instituts kendte placeringer igennem tiderne. Alt på behørig vis flugtende med Stengade ifølge gængs Astro-arkæokvabbologisk alignment (2017) - Klik på kortet for stort format

kvabbologisk_guldalder.txt · Sidst ændret: 2023/02/11 22:27 af kvabbe