Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


stengade_fundene

Kvabberummet (eller Stengade-fundene)

Kvabberummet: Skitse af Karlheinz Kvabhausen

I februar 2011 gjorde et par kvabbologer en overraskende opdagelse. I kloakkerne under Stengade-området fandt de et hidtil ukendt rum.Rummet var placeret ca. under det nuværende Stengade 38. I begyndelse af 1980'erne lå der dette lille hus oven på rummet:

Da den gamle Allotria-tunnel for længst er fyldt op og forsvundet, og da rummet befandt sig mere end 100 meter fra Allotria-området, kunne man udelukke en forbindelse til dette. Da visse sakrale elementer i rummet ligeledes tydede på en helt anden oprindelse, følte kvabbologerne sig overbeviste om at de stod i det hemmelige rum, hvor man i forne tider dyrkede Kvabben.

Dette var den første dyrkelse af Kvabbe, og var stadig af både kirken og staten erklæret forbudt. Rummet er beskrevet flere steder i de såkaldte illuminations-skrifter, som Kvabbens åndehul, eller slet og ret Kvabbe-rummet.

Der også en beskrivelse af et lignende rum i Jaques Le Cable Den Ældres rejsebog om Grækenland under kapitlet om øen Kea, så det indikerer, at Kvabbelitterne 1) har - eller har haft - international udbredelse.

Rummet I Stengade var ikke særlig stort: 6,5 X 3,75 meter og kun 2 meter i højden. Men Johan Skafte Pade beskriver rummet som værende „en kvabbe høj, en kvabbe bred og en kvabbe i dybden“ (?!)

Antagelig har en (muligvis stadig nulevende) Kvebbe virket her. Der er også en teori om, at Kvabbe (orkesteret) har manifesteret i eller ovenpå dette rum. Stedet må have været helligt for Kvabbeliterne endnu før dette rum blev opført, idet der er fundet ældre artefakter fra Kvabscii-Dynastiet umiddelbart herunder.

Da Kvabbe-menigheden i det fundne rum nok udgjorde kun en lille håndfuld heltemodige pionerer, har dette sikkert været tilstrækkeligt, måske undtagen i de største højtider: Store Gydedag, Sumpnatten, Pogo Himmelfart og ikke mindst Vandfald.

Under gennemgangen af rummet blev forskerne opmærksomme på at der på væggene var sat stykker af tape op. Alle stykkerne var præcis 50 cm lange og 4,76 cm brede. I alt var der 1440 stykker tape. Stykkerne var fordelt med 240 på hver af de de korte vægge og 480 på hver af de lange.

Da forskerne tog stykkerne ned fra væggen, kunne de konstatere, at der var tale om ganske almindelig malertape.

Forskerne havde ingen forklaring, hvad baggrunden var for denne tilsyneladende systematiske opsætning af 50 cm lange stykker tape i det hellige rum.

Man tog samtlige 1440 stykker tape forsigtigt ned fra væggene og anbragte dem i en kasse, og gik i gang med at studere de mange andre og mere iøjnefaldende stykker gods, der var bjerget. Imidlertid vendte Professor Jaques Le Cable (den yngre) og Professor J. M. C. V. Tour du Quab efter noget tid tilbage til kassen. De havde en fornemmelse af, at der var noget de havde overset.

Der var 2 ting, der fangede forskernes opmærksomhed: Alle stykkerne var præcis lige lange og bredde og det samlede antal på 1440. Et grundigt studie af et udvalg af tape-stykkerne viste at små stykker af pigment, stammende fra væggen, sad fast på tapestykkerne. Det lignede nærmest snavs, men nogle steder samlede det sig i lodrette bånd, og andre steder i vandrette striber.Flere af stykkerne havde mønstre, der mindede om datidens hulkort.

Netop denne lighed fik forskerne til at spekulere på, om der lå en eller anden form for kodning bag, og at disse tapestykker bar på et hemmeligt budskab.

Forskerne var ved at give op, da Professor Jaques Le Cable (den yngre) endelig kom på den tanke, at der kunne være tale om en lydkodning. Efter indscanning af tapestykkerne og en avanceret grafisk filtrering, hvor tapens struktur blev renset fra pigmenteringen, blev de 1440 omskabt til spektrogrammer.

Den kendsgerning at et døgn består af præcis 1440 minutter, gjorde det sandsynligt at hvert spektrogram udgjorde 1 minut. Ved således at omdanne hver tapestrimmel til en 1 minuts lang lydfil, har forskerne fået 24 timers unik lyd.


NB: Kvabbologisk Institut har udgivet dette monumentale materiale på www.1440.info !


Kvabberummet undgår ødelæggelse (for en tid)

Herunder ser vi et unikt billede hvor Specialstyrken for Kvabbe-bekæmpelse SKB står opstillet udenfor Stengade 38D.

Heldigvis havde de intet lært af episoden omkring Alotria (der også havde tyvstjålet Kvabbes strategi med at gå undergrund). Derfor var det kun selve bygningen Stengade 38D der blev slettet fra landkortet. Rummet nedenunder fandt de ikke - en stor sejr for kvabbologien

Desværre blev det hemmelige Kvabbe-rum totalt ødelagt af skybruddet over København i juli 2011.

Der er dog senere observeret en række mærkelige figurer lavet af malertape i kældrene omkring Stengade

1)
Kvabbelitterne: muligvis tidlige dyrkere af Kvabbe - muligvis en mytologisk størrelse. Vi arbejder på sagen!
stengade_fundene.txt · Sidst ændret: 2023/09/22 23:16 af kvabbe