Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


referat_k_i_26_september_2014

2014 - 26. september: Referat fra Kvabbologisk Institut / Koordineringsudvalget

Tilstede var Jacques Le Cable (JLC),Herbert von Hörenschade (HVH)og Tour de Quab (TDQ).

1) HVH demonstrerede ivrigt en sonisk anordning,som han havde fremskaffet fra Tjekkiet. Den frembragte en kraftig sinustone,hvis frekvens kunne manipuleres ved at bevægelser op langs en antenne,der var anbragt på maskinen. Han var overbevist om at den var bygget efter efter en af hans bedstefaders tegninger.

JLC mente,at den helt klart var elektromagnetisk og omsatte interferens til audio fluktuationer.

TDQ troede ikke rigtigt på, at den var sand og synes,den var dum.

HVH ville undersøger den nærmere og se,om den kunne finde anvendelsesmuligheder. Havde flere opfindelser fra Karl Günther von Hörenschades legendariske forsøgs laboratorie på Skoda-fabrikken overlevet krigen?

2) Da det var tid til kaffepause,insisterede TDQ på,at vandet på KI skulle pH-testes,inden at han skulle nyde noget. TDQ mistænkte, at instituttets vand måtte have en abnorm høj pH-værdi,siden han efter hvert møde har oplevet en forhøjet puls og har haft abdominal smerter. Derfor havde TDQ medbragt et pH test sæt for at kunne afprøve sin teori. HVH fremsatte sin teori,om at TDQ bare var blevet en gammel svagpisser,der ikke kunne tåle kaffe mere.Det valgte TDQ at overhøre og udførte testen af vandet,som viser sig at være stærkt alkalisk. Det peger på,at grunden til,at vandkogeren ikke har virket skyldes calsium aflejringer på maskinens varmelegeme,mens det ikke forklarer TDQ kvababbelser.

TDQ udtrykte sin tvivl om test resultatets validitet og vil foretage alternative undersøgelser af vandet.

3) Indsamling af Koordineringsudvalgets kontingent.

4) HVH meddelte,at hans slægtsforskning har ført til opdagelsen af en hidtil ukendt slægtning: Ebenezer Von Hörenschade.

„Samuel tog en sten og stillede den op mellem Mispa og Jeshana.
Han kaldte den Eben-ha-Ezer, for han sagde: „Så langt har Herren hjulpet os.““

Første Samuels Bog,kap.7, vers 12.

5) Instituttets afdeling for kryptokvabbologi starter op igen efter ferie. Afdelingsleder Hans Gren er tilbage på sin pind.

6) KI's bestyrelse varsler om en omstrukturering af instituttet for at frigive resurser og berede organisationen for nye udfordringer. Omfang og varighed vil blive oplyst på „need to know“ basis. Umiddelbart vil møderne i Koordineringsudvalget ændre karakter og hyppigheden af udvalgets møder nedsættes.

Mere information ventes snarligt.

referat_k_i_26_september_2014.txt · Sidst ændret: 2016/10/11 14:58 (ekstern redigering)