Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


jaques_le_cable_ix_den_aeldre

Jaques Le Cable IX (også kaldet den ældre)

Født 30. aug. 1660 - død 7. nov. 1713.

Jaques Le Cable IX var født ind i en adelig familie der havde sæde i Chateau Quab (i daglig tale Kvabbenborg) nær Angoulême, hvor de i generationer havde dyrket vin (mest kendt er Serpent Mordre) og fremstillet cognacen Câbles V.S.O.P.

Jaques Le Cable overtog driften af Kvabbenborg i 1677, hvor hans far blev dræbt af et vådeskud under den årlige jagt. Året efter blev Jaques Le Cable IX gift med Lyonette (f. Bisière) og de fik i 1679 deres eneste barn, sønnen Jaques.

Men rollen som cognacbaron kedede Jaques, der havde udlængsel. Han overdrog derfor godsets drift til sin søster Jaqueline Le Cable, og drog ud i verden. Af uransagelige grunde valgte han at tage til Danmark og ankom i 1681 til København [Kilde mangler].

Jaques blev hurtigt kendt og populær i de toneangivende kredse af den Københavnske befolkning, og blev inviteret til Christian 5. selskaber. Det var sandsynligvis her han stiftede bekendtskab med flere af tidens hemmelige loger.

Een af disse loger skilte sig imidlertid markant ud ved deres mystiske soniske ritualer, mærkelige sprog og påklædning. Det var Kvabbekulten, og de vakte Cables interesse, selvom flere omkring hoffet advarede ham om, at kulten blev anset som farlig og utilregnelig.

I løbet af de næste 3 år lykkedes det Cable at erhverve en mængde originale dokumenter. Det var dels hemmelige skrifter fra Kvabbekulten selv, dels dokumenter der beskrev Kvabbekultens gerninger, ofte i et kritisk skær. Her mangler fortegnelse over de vigtigste af Jaques Le Cables dokumenter [redigér | redigér wikikode]

I 1685 [Kilde mangler] vendte Cable tilbage til Angoulême. Her havde hans søster vist sig at være en glimrende bestyrerinde og gården blomstrede. Cables valgte derfor at beholde Jaqueline som leder af godset, mens han selv trak sig tilbage og helligede sig studier af den medbragte samling af Kvabbe-dokumenter.

I de følgende år begyndte Cables at skrive afhandlinger om Kvabbe, der blev udgivet ved flere videnskabelige fakulteter rundt omkring i Europa. Herved fik verden langsom øjnene op for den mystiske danske kult. Dette førte til at Europæiske forskere begyndte at valfarte til Danmark. Historikere, lingvistikere og naturvidenskabsmænd fandt interesse i Kvabbefænomenet.

I dag betragtes Jaques Le Cable derfor (med rette) som grundlægger af Kvabbologien som videnskab.

Udover de Kvabbologiske afhandlinger skrev Jaques Le Cable også ifølge Kvabbes Bog 20-binds værket „Kvabbale Natura“, der ansås som hans hovedværk. Dette værk er desværre gået tabt.

Han er i dag mest kendt for at have (gen)opdaget Oraklet fra KvabX og den deraf følgende orakeloversættelse fra 1687

I 1713 døde Jaques Le Cable IX, angiveligt af Serpent Mordre [Kilde mangler]. På dette tidspunkt var Lyonette ligeledes død, og sønnen, den rastløse Jaques Le Cable X, var flyttet til Paris for at hellige sig en mærkelig og idag stort set glemt avantgarde-musik.Jaques Le Cable X var således ikke interesseret i at overtage Chateau Quab. Derfor blev det Jaques Le Cable IX's (halv-)storesøsteren Jaqueline, der overtager slottet. Jaqueline, nu med efternavnet Duran, gjorde Câbles V.S.O.P. til et af de mest kendte og eftertragtede cognac-mærker på den tid.

Jaques Le Cable IX fik, som en særlig ære, en sømandsbegravelse ved Kvebbenaken syd for Sydlige Utsira.

T.v.: Detalje af Sydlige Utsira med Kvebbenaken, hvor man tydeligt ser Kvebbenaken nederst t.h.

Jaques Le Cable IX's banebrydende værk gik langsomt i glemmebogen. Men i 1974 arvede Jaques Le Cable (den yngre) Chateau Quab. På denne tid var Chateau Quab blot en skygge af fordums storhed efter at godset i flere generationer var blevet misligholdt af fordrukne og udulige grever.

På loftet fandt Jaques Le Cable (den yngre) 1) Jaques Le Cable IX's efterladte dokumenter inklusive de originale Kvabbe-dokumenter. Dette blev et vendepunkt i Jaques Le Cable (den yngre)'s liv, og førte til genopdagelsen af Jaques Le Cable IX's forskning og dermed en fornyet interesse for Kvabbologien.

Læs mere om Jacque (d. æ.) i Kvabbes Bog side 31 f

1)
Der findes og så en nulevende Jacque le Cable, som er direkte efterkommer af ovennævnte Jacque Le Cable. Førstnævnte spillede en vigtig rolle i forbindelse med Stengade-fundene
jaques_le_cable_ix_den_aeldre.txt · Sidst ændret: 2023/01/03 17:29 af 127.0.0.1