Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


kvab-font

Kvabfonetik / Kvab-font

En af de væentligste kilder til Kvabfonteik er Kvab-fonten. Dansk: Kvab-typografien. I denne artikel bruges dog den internationalt anerkendte term, Kvab-font

Der er fundet og rekonstrueret den såkaldte Kvab-font, kun bestående af fem tegn, svarende til K, V, A, B og E (såvidt vides skelnes der ikke mellem store og små bogstaver)

Kvab fonten

Der er ingen tvivl om, at Kvebbeb-teksten kan skrives med disse tegn. Men endnu kendes kun fragmenter at Kvebbeb: nogle af disse er skrevet i Kvab-fonten; andre er skrevet med - eller oversat til - latinsk tegnsæt; atter andre med andre tegnsæt, hvor de mest kendte nok er på græsk 1)

Eksempler på dokumenter, fundet i nyere tid, som er skrevet i Kvab-fonten gennemgåes i detaljen i Eva Safaris artikel fra 2014 Kvabbe-Grimorie - Fakta eller Fiktion

Kvab-fonten rejser en del - endnu uafklarede - spørgsmål for kvabbologerne:

Hvordan er det muligt at kommunikere meningsfuldt med så få tegn som 5 til rådighed? Til sammenligning har Rotokas, der tales af en 4.000 mennesker på øen Bougainville i Papua New Guinea, hele 12 bogstaver.Og Kiribati, som tales på Kiribati, har 13 bogstaver, nemlig: A, B, E, I, K, M, N, NG, O, R, T, U og W. Bemærk her sammenfaldet med Kvab-fonten, blot med den forskel, at V'et her er et W.

En teori går ud på, at Kvebben gennem sine shamanistiske ritualer har kunne præsentere kvabbelitterne for en mere meningsfuld virkelighed, ligesom de de soniske manifestationer fra Kvabbe kan være et sådant „missing link“ mellem det (simpelt) skrevne og en egentlig konceptualisering at Verden.

En anden går ud på, at Kvab i lighed med fx Hebraisk kun har visse bogstaver, hvor de skriftkyndige så fylder ud. Der er endnu ikke fundet hverken beviser, for eller hentydninger til, et sådan externt kodex til udfyldning. Nogle kvabbologer indvender mod denne teori, at Hebraisk konsekvent kun har konsonanter i skriftsproget, således at man (ligeså konsekvent) tilføjer vokaler i dette sprog, hvorimod Kvab-fonten har både konsonanter OG vokaler. Tilhængerne af teorien nedtoner betydningen af en sådan konsekvent sondring konsonant/vokal, idet fx berbersproget har mange ord kun bestående af konsonanter 2), men også en mængde ord, der har både og.

Forskere har for nylig forsøgt sig med at bruge et nuværende tegnsæt som det danske alfabet og substituere alle andre de øvrige tegn (i.e. alle andre end K,V,A,B og E) med de selvsamme 5 tegn. Det har dog ikke umiddelbart løst Kvab-fontens gåde, da en uforholdsmæssig mængde ord på den måde kommer til at ligne hinanden, ligesom der ikke foreligger bevis for, at Kvab og dansk har samme grammatik. Teorien er imidlertid langt fra opgivet.

Der er også dem, der mener, at K, V, A, B og E har sit udspring i Ecac Bakkeveen's trance-ordstrømme

Et tilstødende problemfelt er, at der angiveligt findes et ældre og endnu mere primitivt tegnsæt, nemlig fonten fra Kvabscii-Dynastiet hvor det dertil knyttede (skrift-)sprog indeholder en enorm mængde B'er efter hinanden i de fragmenter, der hidtil er fundet. Professor Jaques Le Cable (den yngre) forsker fortsat i dette emne, og skriver bl.a. 3) „at denne lange række af på hinanden følgende B'er kan være en fonetisk gengivelse af den akustiske tilbagekobling 4) i basområdet, der næsten altid fremkommer ved Kvabbe-manifestationer (i hvert fald de verificerede af disse)“

I forlængelse af Le Cables teorier og koblingen mellem Kvab og lyd, er der fremsat en tese om, at de fem tegn i Kvab simpelthen er en basal, musisk tegnsætning - altså en art noder, måske svarende til en pentaton skala, der som bekendt har fem toner 5) Pentatoniske skaler findes i næsten alle verdens kulturer; og de er fx almindelige i kinesisk og japansk musik. Mange guitarsoli, specielt indenfor rock, er også bygget op omkring en pentaton-skala. De 5 toner (K, V, A, B og E) skulle iflg. teorien være, hvad der anvendes ved Kvabbe-manifestationerne, hvor der tiltider kan forekomme (en art) rock-musik. Imod taler, at Kvabbe, ikke mindst p.g.a føromtalte akustiske tilbagekobling, spænder over et langt bredere spektrum end kun fem toner.

Læs også om de forskellige Kvabbe-sprog

1)
Der findes også en oversættelse til kileskrift, men de fleste forskere mener, at dette er et falsum, fremstillet af Milena Kwabkova for at køre kvabbologien af sporet
2)
Eksemplevis: „tkkststt“ ='du tog den af' og „ssrksxt“ ='jeg skjulte ham'
3)
Scientific Quab nr. 666 - november 2012
4)
Også kendt som „Larsen effekten“ - se bl.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_feedback [engelsk tekst]
5)
Der findes dur-pentaton (dur-pentatonik), mol-pentaton (mol-pentatonik) Dur-pentatonik består af trinnene 1-2-3-5-6 i en durskala, og udelader altså 4 og 7 trin.Mol-pentatonik består af trinnene 1-3-4-5-7 i en molskala, og udelader 2 og 6 trin. Hvorvidt Kvabbe ved manifestationerne bruger den ene, den anden eller begge (eller ingen) er uhyre svært at bevise ud fra de optagelser, der p.t er til rådighed.
kvab-font.txt · Sidst ændret: 2023/03/18 23:05 af kvabbe