Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


grimoiren

Grimoiren

A.k.a. „BEV BAVEBKE KVABBE“ - efter en transskription af teksten på titelbladet fra Kvabfont til latinske bogstaver.

Fig. 1: Grimoire titelblad - klik for stort format

Bogen er 1 Kvab i højden og 0,57 Kvab i bredden iflg. Professor Johan Skafte Pade. Der er 96 sider, heraf er to såkaldte smudssider - en hhv. forrest og bagest i bogen.

Dens første del af bogen er skrevet i Kvabfont. Det er side 1 til 85 (1. smudsside ikke medregnet). I modsætning til anden del er der kun ganske få illustrationer i gængs forstand. Der er dog et trekantsymbol, der forekommer fire gange og som synes at underopdele denne del af bogen. Der er endvidere symboler, lavet med tape-strimler på de fleste af venstresiderne (og intet andet på disse sider)

Dens anden del er skrevet med latinske bogstaver; dog med Kvabfont enkelte steder, primært i.f.m. illustrationer. Denne del er efter al sandsynlighed en samling appendikser.

Fig 2a: fra 1. del - kvabfont Fig 2b: fra 1. del - tape Fig 2c: fra 2. del - latinsk

(klik for at se eksemplerne i stort format)

Der har længe verseret rygter om værker af denne art, men i august 2014 fandt de tre kvabbologer J. M. C. V. Tour de Quab, Jaques Le Cable og Herbert Von Hörenschade et uhyre velbevaret eksemplar i Stengade, København - i den såkaldte Indiske Kuffert

Det værk, der her beskrives, må altså ikke forveksles med de (delvist ødelagte) fragmenter, Eva Safari beskriver i sin artikel „En Kvabbe-Grimoire - fakta eller fiktion?“ (maj 2014) 1)

Værket er endnu langt fra gennemanalyseret - og bliver måske aldrig - men der kommer jævnligt kvabbologiske artikler og forskningsresultater fra forskere som Bongo Wellington 2) og Herbert von Hörenschade 3), ligesom Veronika Larsson har analyseret værket ud fra en numerologisk synsvinkel 4). For alle tre forskere er det muligt at decifrere (noget af) teksten ved at læse vandret fra venstre mod højre.

Bongo Wellingtons transkription som tekstfil: BBK transkriberet tekst

Se bogen her: BEV BAVEBKE KVABBE

grimoiren.txt · Sidst ændret: 2023/09/25 21:34 af kvabbe